Disclaimer

Op al onze aanbiedingen , offertes , werkzaamheden en overeenkomsten zijn van toepassing. de Algemene Voorwaarden van CKC BOUWMATERIALEN EXPLOATATIE MAATSCHAPPIJ BEM N.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffle der Kantongerechten en bij het. Handelregister gehouden door Kamer van koophandel en Fabrieken ( Dossiernr. 2852 ) . Op verzoek worden deze voorwaarden kosteloos verstrekt.